PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

S nedávným útokem gruzínské krajní pravice na Tbilisi Pride je spojená celá řada kontroverzí nevyjímaje osoby samotného premiéra Garibašviliho, který jej měl svými homofobními veřejnými projevy vyvolat. Za snad největší tragédií lze ale považovat úmrtí napadeného gruzínského novináře a kameramana Alexandra Laškaravy, jehož příčina zůstává dosud neznámá, ač se spekuluje o možné sebevraždě.

Seniorský program a jeho sítě a přátelé v době nouzového stavu (Covid 19) od 12. 3. do 17. 5. 2020

Minnesotský demokratický guvernér Tim Walz ve čtvrtek 15. července podepsal vládní nařízení zakazující „diskreditující a barbarské praktiky“ takzvané konverzní terapie praktikované v tomto americkém státě, jejichž cílem je takzvaná snaha o změnu menšinové sexuální orientace nebo genderové identity na většinově konformní. K tomuto kroku se odhodlal navzdory odporu z řad Republikánů ovládajících tamní Senát.

Nejen v Česku se Svatý Valentýn nesl v duchu kampaně za legalizaci manželství pro všechny páry bez ohledu na pohlaví, neboť láska je jenom jedna, a neexistuje žádná hetero nebo homo verze. I na opačné straně Zeměkoule usilují gayové a lesby o možnost svatby. Pří příležitosti oslav lásky si 11 peruánských gay a lesbických párů symbolicky vyměnilo prstýnky a vyzvalo k legalizaci manželství pro všechny v této jihoamerické zemi.

Katolické Peru platí za jednu z nejkonzervativnějších latinskoamerických zemí. Na rozdíl od sousední Kolumbie, Brazílie a Ekvádoru, který zavedl rovnost manželství teprve loni, neumožňuje gayům a lesbám stvrdit své soužití, a to ani prostřednictvím registrovaného partnerství. Pravidelná akce odehrávající se rok od roku v distriktu Miraflores, v peruánské Limě, na tuto nespravedlnost poukazuje se slogany „Láska nikoho nediskriminuje!“.

Mezi demonstranty byla i právnička Susel Paredesová a její choť Gracia Aljovinová, s níž uzavřela v roce 2016 sňatek v Miami. Obě ženy se momentálně soudí s peruánskou matrikou za uznání jejich zahraničního manželství. V rozhovoru s peruánským tiskem vyzvala Paredesová všechny své LGBT+ spoluobčany a spoluobčanky, aby vyšli s pravdou ven, a odvolávala se přitom slova Ježíše Krista: „Pravda osvobozuje!“.

V boji za rovné manželství by LGBT+ Peruáncům a Peruánkám mohla pomoci judikatura Meziamerického soudu pro lidská práva, podle něhož jsou všechny smluvní země Americké konvence o ochraně lidských práv povinné otevřít institut manželství všem párům bez ohledu na pohlaví. Že se výlučnost manželství jako svazku muže a ženy stává neudržitelnou, potvrdil i nález ekvádorského ústavního soudu, který nejenže ratifikoval rozhodnutí IACHR, ale dokonce zrušil i dřívější ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Jan Fiala

https://www.pinknews.co.uk/2020/02/18/peru-same-sex-marriage-equality-protest-catholic-latin-america-valentines-day/?fbclid=IwAR2b7Bgm3qytUjDuV7OvzZLds5NeqzrEbDgCI_Vpyhn1q1bCbovFTCwOZtM
https://www.jsmefer.cz/latinska_amerika
https://www.jsmefer.cz/ekvador_manzelstvi_pro_vsechny

Air Jordan 1

Maďarsko, které nedávno přijalo zákon „chránící“ děti a mládež před takzvanou LGBTIQ+ propagandou ve školách, médiích a reklamě, momentálně čelí ostré kritice ze strany orgánů EU. V Polsku se zase naopak více než 100 regionů deklarovalo jako LGBT-free zóny, což se taktéž setkalo s odsouzením ze strany evropských institucí.

Navzdory veškerým snahám vietnamské vlády ve vztahu k ochraně LGBT+ lidských práv, je stále mnoho vietnamských rodičů i pedagogů přesvědčeno, že být gayem, lesbou, bisexuálem nebo trans osobou je nemocí, a v tomto duchu vychovávají dokonce i děti a mládež. Informoval o tom nejnovější report Human Rights Watch (HRW).

Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: 53.55€ - Air Jordan Shoes

Ačkoliv je Kanada, která jako čtvrtá na světě otevřela manželství všem párům bez ohledu na pohlaví, právem považovaná za premianta, pokud jde lidská práva LGBT+, ani jí se občas nevyhne nějaký ten homofobní incident. Patřičná reakce z řad politických představitelů a představitelek na sebe nenechává příliš dlouho čekat.

Francouzský Senát přijal návrh novely zákona o specifických zdravotních službách, který zpřístupňuje svobodným ženám a lesbickým párům umělé oplodnění. Jedná se o jednu z klíčových sociálních reforem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Informovala o tom zpravodajská agentura Reuters.

Nike Air Force 1 Shadow Pale Ivory/Celestial Gold-Tropical Twist

Zapojení PROUD z.s. do pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Není zatím pravidlem, že by se LGBTI* osoby jako klienti*klientky sociálních služeb setkávali s informovaným a respektujícím přístupem ze strany poskytovatelů těchto služeb. Od poloviny roku 2020 však na MPSV působí skupina, jejímž cílem je začít tuto situaci systémově měnit. Pracovní skupina má za cíl zmapovat situaci v sociálních službách, pokud jde o LGBT* klienty*klientky, a návazně připravit materiály a aktivity, směřující k větší inkluzi LGBTI* osob v kontextu sociálních služeb. Skupina vyvíjí svou aktivitu v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb a její činnost potrvá až do poloviny roku 2022. PROUD z.s. v pracovní skupině zastupuje koordinátorka seniorského programu Jolana Novotná.

Spolupráce PROUD z.s. a Prague Pride z.s. v oblasti sociálních služeb

Systematická aktivita zaměřená na zlepšení života LGBTI+ osob v kontextu sociálních služeb je realizována rovněž organizací Prague Pride, která ve spolupráci s oborníky vydává metodické příručky přibližující specifika sociální práce s LGBTI+ klientkami a klienty. Ve spolupráci s Proud vznikl také akreditovaný kurz Specifika sociální práce s LGBT* osobami (kurz je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP).

Více informací najdete na: https://www.praguepride.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-odborniku-v-pomahajicich-profesich

Reakce na rozhovor s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu, uveřejněný v časopise Sociální služby, vydávaném Asociací poskytovatelů sociálních služeb

Členové a členky Pracovní skupiny MPSV v únorovém čísle časopisu Sociální služby reagovali na výroky Jany Jochové z rozhovoru, který byl publikován v předchozím čísle téhož periodika. (Pozn. redakce: Odkaz na daný rozhovor a reakce na něj v druhém čísle najdete v Otevřeném dopise, ke kterému se PROUD také připojil. Link najdete dole.) Vymezili se zejména proti zužujícímu pojetí manželství a rodiny, poukázali na zkreslující a diskriminující podání práv dítěte, krom toho upozornili na nepravdivost tvrzení Jochové o situaci ve Francii, která tam údajně měla nastat po přijetí manželství pro všechny. Odmítli, aby stejnopohlavním párům, které si přejí vychovávat dítě, byly podsouvány eticky nepřijatelné postoje redukující dítě na obchodní artikl, z kterých je Jochová obviňuje. Ve své reakci se naopak postavili za pojetí manželství jako v první řadě láskyplného svazku dvou lidí a za otevřený a rovný přístup k různým podobám rodiny. Odkázali se přitom na mnohokrát potvrzená zjištění českých i zahraničních výzkumů, z nichž plynou závěry právě opačné, než ke kterým dospívá Jochová: stejnopohlavní páry, které si přejí uzavřít manželství a mít rodinu mají na obě tyto společenské instituce stabilizující vliv, jsou jejich upevněním, nikoli zpochybněním. A dětem, které vychovávají, jsou lesby a gayové stejně dobrými rodiči jako heterosexuální páry.

Na rozhovor také reagovali otevřeným dopisem sociální pracovníci a pracovnice, pracovníci a pracovnice v sociálních službách a i lidé z řad veřejnosti (PROUD z.s. k dopisu také připojil svůj podpis) a ředitel Života 90, Jaroslav Lorman.

Adéla Urbanová

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se za rodinu nepovažují pouze vztahy založené na manželství, které v ČR mohou zatím uzavřít pouze muž a žena, nýbrž i další rodinná uspořádání. Potvrdil to například v několika klíčových rozsudcích, z nichž nejzásadnější byla kauza Oliari a další proti Itálii. Informoval o tom Rosemont International.

Nike Air Force 1 Shadow Pale Ivory/Celestial Gold-Tropical Twist

FaLang translation system by Faboba