PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Zemanova cukrárna a kavárna je nejstarší stále fungující kavárna v Brně. Podnik byl otevřen v lednu 1937 a byl označován za nejrozsáhlejší, nejelegantnější a nejmodernější svého druhu ve městě. Nachází se v památkově chráněné funkcionalistické budově na Josefské ulici v Brně-střed.

Současná kreativní manažerka Kristýna Kyánková chce cukrárnu a kavárnu proměnit v prostor otevřený všem bez rozdílu. Podnik navštěvují hojně starší lidé. Právě jim byla určena první akce "Senior 21. století: Gayů a leseb se nebojí" věnovaná významným neheterosexuálním osobnostem filmu, divadelní kultury a sportu z Brna, která se v krásném funkcionalistickém interiéru konala 27. července 2022. Besedou provázela Dr. Andrea Jochmanová, divadelní historička, která kromě vědecko-výzkumné činnosti publikuje a pracuje na vzdělávacích pořadech pro veřejnost (zejména pro Knihovnu Jiřího Mahena), přednáší na Divadelní fakultě JAMU i v rámci U3V FF MU. Beseda je součástí iniciativy, která chce přiblížit heterosexuální a neheterosexuální vrstevníky a vrstevnice. Autorkami iniciativy jsou Jolana Novotná, zakladatelka seniorského programu PROUD z.s., a Barbora Veselá, která se profesně věnuje tématům spojeným s genderově citlivým vzděláváním a zastupuje brněnskou organizaci STUD, z.s. ve Výboru pro sexuální menšiny.


Zemanka

Jolana položila Kristýně několik otázek:


Jaká je tvoje motivace pořádat v Zemance akce zaměřené na LGBT* témata?
Já do Zemanovy kavárny přišla primárně proto ten prostor kulturně oživit. Sám o sobě už svou historií a designem má obrovskou přidanou hodnotu. Ale může působit, že Zemanka zamrzla v čase. Tuhle představu chci zbořit a přinést do ní nový vítr. Zemanka osladila život mnoha generacím a vsadím se, že stovkám osob různého vyznání nebo orientace. V jejích zdech se ukrývají silné vzpomínky. A silné vzpomínky určitě mají i neheterosexuální senioři a seniorky, které se v minulém režimu nemohly otevřeně přihlásit ke své orientaci bez postihu a veřejného odsouzení. Seniorky tvoří značnou část naší klientely a já vidím obrovský potenciál v tom s touto skupinou více pracovat. Povídat si, besedovat, pořádat čaje o páté a věnovat se tématům, která se seniory a seniorkami zatím nikdo moc neřešil. Proč? Protože senior 21. století se gayů a leseb nebojí! (název první besedy, kterou K. K. v Zemance pořádala).


Jaké máš v tomto směru plány?
Už jsem to trochu naťukla, ráda bych oživila tradiční „čaje o páté“, ale netradičním způsobem. Také bych ráda pokračovala v tématu odhalování známých, hlavně brněnských, kulturních osobností, které měly jinou orientaci a možná jsme to o nich ani nevěděli, se kterým přišla Andy Jochman (viz níže). Přijde mi, že tak nejlépe se ukáže ten osobní a lidský rozměr - někdo, koho známe nebo jsme znali, byl teplý? Jak to, že jsem to ani nepostřehla? Možná proto, že to nic nemění na tom, jaký je to člověk.


Nějaký čas jsi pobývala v Gruzii a dostala se do kontaktu s tamní LGBT* komunitou. Jaké sis z toho přivezla zpátky do Čech zážitky?
Když bych si měla představit, v jaké společnosti bych jednou ráda žila, vzpomínám na roky, které jsem strávila v Gruzii. Paradoxně je to silně ortodoxní země s konzervativní vládou, ale LGBT* komunita je tam neuvěřitelně silná a semknutá. Zatím jsem se nikde necítila tak přijatá, vítaná, neodsuzovaná, svobodná. Čím více času trávíte mezi lidmi všech možných „barev“, tím víc vám to přijde normální, zbavujete se předsudků a představ z médií nebo televize. Jsem přesvědčena, že hlavním hybatelem v odsuzování gayů a leseb je strach z neznámého. Poznejme se navzájem a určitě si více porozumíme

-------------------------------------------------------------

Důstojné stárnutí LGBTQ+ lidí v Česku

Podpora aktivit PROUDu směřujících ke zkvalitnění života LGBTQ+ stárnoucích lidí v Česku: sociální a zdravotní služby, osvětové projekty, školení profesionálů, výzkumná činnost, komunitní a mezigenerační akce, kulturní aktivity, komunikace s místní a státní správou.

Vaším darem umožníte pokračování a rozvíjení těchto aktivit. Proto budeme velice rádi za jakýkoliv, i drobný příspěvek.

Dar na aktivity pro důstojné stárnutí LGBTQ+ lidí

27159891596 6bee8b1909 z

 

Zapojení PROUD z.s. do pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Není zatím pravidlem, že by se LGBTI* osoby jako klienti*klientky sociálních služeb setkávali s informovaným a respektujícím přístupem ze strany poskytovatelů těchto služeb. Od poloviny roku 2020 však na MPSV působí skupina, jejímž cílem je začít tuto situaci systémově měnit. Pracovní skupina má za cíl zmapovat situaci v sociálních službách, pokud jde o LGBT* klienty*klientky, a návazně připravit materiály a aktivity, směřující k větší inkluzi LGBTI* osob v kontextu sociálních služeb. Skupina vyvíjí svou aktivitu v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb a její činnost potrvá až do poloviny roku 2022. PROUD z.s. v pracovní skupině zastupuje koordinátorka seniorského programu Jolana Novotná.

Spolupráce PROUD z.s. a Prague Pride z.s. v oblasti sociálních služeb

Systematická aktivita zaměřená na zlepšení života LGBTI+ osob v kontextu sociálních služeb je realizována rovněž organizací Prague Pride, která ve spolupráci s oborníky vydává metodické příručky přibližující specifika sociální práce s LGBTI+ klientkami a klienty. Ve spolupráci s Proud vznikl také akreditovaný kurz Specifika sociální práce s LGBT* osobami (kurz je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP).

Více informací najdete na: https://www.praguepride.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-odborniku-v-pomahajicich-profesich

Reakce na rozhovor s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu, uveřejněný v časopise Sociální služby, vydávaném Asociací poskytovatelů sociálních služeb

Členové a členky Pracovní skupiny MPSV v únorovém čísle časopisu Sociální služby reagovali na výroky Jany Jochové z rozhovoru, který byl publikován v předchozím čísle téhož periodika. (Pozn. redakce: Odkaz na daný rozhovor a reakce na něj v druhém čísle najdete v Otevřeném dopise, ke kterému se PROUD také připojil. Link najdete dole.) Vymezili se zejména proti zužujícímu pojetí manželství a rodiny, poukázali na zkreslující a diskriminující podání práv dítěte, krom toho upozornili na nepravdivost tvrzení Jochové o situaci ve Francii, která tam údajně měla nastat po přijetí manželství pro všechny. Odmítli, aby stejnopohlavním párům, které si přejí vychovávat dítě, byly podsouvány eticky nepřijatelné postoje redukující dítě na obchodní artikl, z kterých je Jochová obviňuje. Ve své reakci se naopak postavili za pojetí manželství jako v první řadě láskyplného svazku dvou lidí a za otevřený a rovný přístup k různým podobám rodiny. Odkázali se přitom na mnohokrát potvrzená zjištění českých i zahraničních výzkumů, z nichž plynou závěry právě opačné, než ke kterým dospívá Jochová: stejnopohlavní páry, které si přejí uzavřít manželství a mít rodinu mají na obě tyto společenské instituce stabilizující vliv, jsou jejich upevněním, nikoli zpochybněním. A dětem, které vychovávají, jsou lesby a gayové stejně dobrými rodiči jako heterosexuální páry.

Na rozhovor také reagovali otevřeným dopisem sociální pracovníci a pracovnice, pracovníci a pracovnice v sociálních službách a i lidé z řad veřejnosti (PROUD z.s. k dopisu také připojil svůj podpis) a ředitel Života 90, Jaroslav Lorman.

Adéla Urbanová

S nedávným útokem gruzínské krajní pravice na Tbilisi Pride je spojená celá řada kontroverzí nevyjímaje osoby samotného premiéra Garibašviliho, který jej měl svými homofobními veřejnými projevy vyvolat. Za snad největší tragédií lze ale považovat úmrtí napadeného gruzínského novináře a kameramana Alexandra Laškaravy, jehož příčina zůstává dosud neznámá, ač se spekuluje o možné sebevraždě.

Seniorský program a jeho sítě a přátelé v době nouzového stavu (Covid 19) od 12. 3. do 17. 5. 2020

Minnesotský demokratický guvernér Tim Walz ve čtvrtek 15. července podepsal vládní nařízení zakazující „diskreditující a barbarské praktiky“ takzvané konverzní terapie praktikované v tomto americkém státě, jejichž cílem je takzvaná snaha o změnu menšinové sexuální orientace nebo genderové identity na většinově konformní. K tomuto kroku se odhodlal navzdory odporu z řad Republikánů ovládajících tamní Senát.

Nejen v Česku se Svatý Valentýn nesl v duchu kampaně za legalizaci manželství pro všechny páry bez ohledu na pohlaví, neboť láska je jenom jedna, a neexistuje žádná hetero nebo homo verze. I na opačné straně Zeměkoule usilují gayové a lesby o možnost svatby. Pří příležitosti oslav lásky si 11 peruánských gay a lesbických párů symbolicky vyměnilo prstýnky a vyzvalo k legalizaci manželství pro všechny v této jihoamerické zemi.

Katolické Peru platí za jednu z nejkonzervativnějších latinskoamerických zemí. Na rozdíl od sousední Kolumbie, Brazílie a Ekvádoru, který zavedl rovnost manželství teprve loni, neumožňuje gayům a lesbám stvrdit své soužití, a to ani prostřednictvím registrovaného partnerství. Pravidelná akce odehrávající se rok od roku v distriktu Miraflores, v peruánské Limě, na tuto nespravedlnost poukazuje se slogany „Láska nikoho nediskriminuje!“.

Mezi demonstranty byla i právnička Susel Paredesová a její choť Gracia Aljovinová, s níž uzavřela v roce 2016 sňatek v Miami. Obě ženy se momentálně soudí s peruánskou matrikou za uznání jejich zahraničního manželství. V rozhovoru s peruánským tiskem vyzvala Paredesová všechny své LGBT+ spoluobčany a spoluobčanky, aby vyšli s pravdou ven, a odvolávala se přitom slova Ježíše Krista: „Pravda osvobozuje!“.

V boji za rovné manželství by LGBT+ Peruáncům a Peruánkám mohla pomoci judikatura Meziamerického soudu pro lidská práva, podle něhož jsou všechny smluvní země Americké konvence o ochraně lidských práv povinné otevřít institut manželství všem párům bez ohledu na pohlaví. Že se výlučnost manželství jako svazku muže a ženy stává neudržitelnou, potvrdil i nález ekvádorského ústavního soudu, který nejenže ratifikoval rozhodnutí IACHR, ale dokonce zrušil i dřívější ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Jan Fiala

https://www.pinknews.co.uk/2020/02/18/peru-same-sex-marriage-equality-protest-catholic-latin-america-valentines-day/?fbclid=IwAR2b7Bgm3qytUjDuV7OvzZLds5NeqzrEbDgCI_Vpyhn1q1bCbovFTCwOZtM
https://www.jsmefer.cz/latinska_amerika
https://www.jsmefer.cz/ekvador_manzelstvi_pro_vsechny

Air Jordan 1

Maďarsko, které nedávno přijalo zákon „chránící“ děti a mládež před takzvanou LGBTIQ+ propagandou ve školách, médiích a reklamě, momentálně čelí ostré kritice ze strany orgánů EU. V Polsku se zase naopak více než 100 regionů deklarovalo jako LGBT-free zóny, což se taktéž setkalo s odsouzením ze strany evropských institucí.

Navzdory veškerým snahám vietnamské vlády ve vztahu k ochraně LGBT+ lidských práv, je stále mnoho vietnamských rodičů i pedagogů přesvědčeno, že být gayem, lesbou, bisexuálem nebo trans osobou je nemocí, a v tomto duchu vychovávají dokonce i děti a mládež. Informoval o tom nejnovější report Human Rights Watch (HRW).

Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: 53.55€ - Air Jordan Shoes

Ačkoliv je Kanada, která jako čtvrtá na světě otevřela manželství všem párům bez ohledu na pohlaví, právem považovaná za premianta, pokud jde lidská práva LGBT+, ani jí se občas nevyhne nějaký ten homofobní incident. Patřičná reakce z řad politických představitelů a představitelek na sebe nenechává příliš dlouho čekat.

Francouzský Senát přijal návrh novely zákona o specifických zdravotních službách, který zpřístupňuje svobodným ženám a lesbickým párům umělé oplodnění. Jedná se o jednu z klíčových sociálních reforem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Informovala o tom zpravodajská agentura Reuters.

Nike Air Force 1 Shadow Pale Ivory/Celestial Gold-Tropical Twist

FaLang translation system by Faboba