PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Na tomto místě jsme pro Vás připravili dokumenty, které souvisí s PROUDem a jeho činností. Najdete zde výzkumné zprávy a ostatní publikace PROUDu. Dále publikace, na kterých se PROUD podílel, nebo s jeho aktivitami souvisí. Na konci jsou stanovy a výroční zprávy.

RODINA

Sešívané rodiny: nový život zevnitř i z venku

Výzkumná zpráva mapující rizika a kroky k řešení sociálního vyloučení dětí, adolescentů a mladých dospělých, kteří vyrůstají v rekonstruovaných rodinách stejnopohlavních párů, či jejichž jeden z rodičů je gay/lesba či transgender osoba. Vydala Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) v Praze., 2018, autorky: Mgr. Petra Kutálková, Ph.D., Mgr. Magdalena Skřivánková.
978-80-88175-08-7 (PDF verze), 978-80-88175-09-4 (tištěná verze).

Tisková zpráva. | Studie ke stažení zde.

Duhové rodiny ve stínu státu

Situace homoparentálních rodin s malými dětmi. Petra Kutálková, Prague Pride 2015.
Tisková zpráva. | Analýza ke stažení zde

SENIOŘI/SENIORKY

LGBT senioři/rky – neviditelná menšina (2016)

Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT přátelské zdravotní a sociální péče. Podle závěrečné zprávy z výzkumu „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD, z.s. realizovaly PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. a Mgr. Ivana Olecká, zpracovala Mgr. Jolana Novotná
Tisková zpráva zde.
Brožura v češtině ke stažení zde. | V angličtině zde.

Celá závěrečná zpráva 978-80-88175-06-3 zde.

ŠKOLA

České školy pod lupou: Výzkum homofobie a transfobie na školách

Výzkumná zpráva shrnuje zjištění z výzkumu fenoménů homofobie a transfobie na českých školách a procesů, jak se s nimi ve školním prostředí vypořádat. Vydala Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) v Praze., 2016, 978-80-88175-04-9 | Zpráva ke stažení zde.

Duhová příručka pro vyučující

Jak přispívat k bezpečnému a zdravému klimatu v prostředí školy na příkladu prevence homofobní šikany. Vydala Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) v Praze., 2016 | 978-80-88175-02-5| Příručka ke stažení zde.

TRANS LIDÉ

Zkušenosti trans lidí s českým zdravotnictvím a legislativou (2015).

PROUD za podpory ILGA-Europe vydal zprávu z výzkumu zkušeností trans lidí s českým zdravotnictvím a legislativním rámcem. K tomuto tématu byla v lednu 2016 uspořádána debata na půdě Ministerstva zdravotnictví: Novinky ze světa trans lidí.
Anglické znění zprávy najdete zde. 978-80-88175-05-6
Česky psaný policy paper o hlavních problémech současné právní úpravy najdete zde.

Obavy a přání trans lidí (2019)

Výsledná zpráva z výzkumu realizovaného spolkem Trans*parent v roce 2018. Karel Pavlica, Viktor Heumann, Charlie Kučera a kol. Transparent z. s. 978-80-906362-4-8
Ke stažení zde. English: here.

ROVNOST

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice 2015.

Česká ženská lobby vydala Stínovou zprávu, která analyzuje vývoj společnosti z pohledu genderové rovnosti od roku 2008. PROUD zpracovával samostatnou kapitolu LGBT+ (s. 123-128). Tisková zpráva k vydání. | Zpráva ke stažení zde.

Zpráva o plnění Doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům ohledně boje proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity Českou republikou (2013).

PROUD získal v roce 2012 finanční podporu ILGA-Europe na realizaci projektu, který mu za Českou republiku umožnil monitorovat implementaci doporučení Výboru ministrů Rady Evropy týkající se opatření boje proti diskriminaci z důvodu sexuální orientace v ČR. česká verze | anglická verze

Stanovy spolku 2019

Výroční zprávy:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FaLang translation system by Faboba