PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Zapojení PROUD z.s. do pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Není zatím pravidlem, že by se LGBTI* osoby jako klienti*klientky sociálních služeb setkávali s informovaným a respektujícím přístupem ze strany poskytovatelů těchto služeb. Od poloviny roku 2020 však na MPSV působí skupina, jejímž cílem je začít tuto situaci systémově měnit. Pracovní skupina má za cíl zmapovat situaci v sociálních službách, pokud jde o LGBT* klienty*klientky, a návazně připravit materiály a aktivity, směřující k větší inkluzi LGBTI* osob v kontextu sociálních služeb. Skupina vyvíjí svou aktivitu v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb a její činnost potrvá až do poloviny roku 2022. PROUD z.s. v pracovní skupině zastupuje koordinátorka seniorského programu Jolana Novotná.

Spolupráce PROUD z.s. a Prague Pride z.s. v oblasti sociálních služeb

Systematická aktivita zaměřená na zlepšení života LGBTI+ osob v kontextu sociálních služeb je realizována rovněž organizací Prague Pride, která ve spolupráci s oborníky vydává metodické příručky přibližující specifika sociální práce s LGBTI+ klientkami a klienty. Ve spolupráci s Proud vznikl také akreditovaný kurz Specifika sociální práce s LGBT* osobami (kurz je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP).

Více informací najdete na: https://www.praguepride.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-odborniku-v-pomahajicich-profesich

Reakce na rozhovor s Janou Jochovou, předsedkyní Aliance pro rodinu, uveřejněný v časopise Sociální služby, vydávaném Asociací poskytovatelů sociálních služeb

Členové a členky Pracovní skupiny MPSV v únorovém čísle časopisu Sociální služby reagovali na výroky Jany Jochové z rozhovoru, který byl publikován v předchozím čísle téhož periodika. (Pozn. redakce: Odkaz na daný rozhovor a reakce na něj v druhém čísle najdete v Otevřeném dopise, ke kterému se PROUD také připojil. Link najdete dole.) Vymezili se zejména proti zužujícímu pojetí manželství a rodiny, poukázali na zkreslující a diskriminující podání práv dítěte, krom toho upozornili na nepravdivost tvrzení Jochové o situaci ve Francii, která tam údajně měla nastat po přijetí manželství pro všechny. Odmítli, aby stejnopohlavním párům, které si přejí vychovávat dítě, byly podsouvány eticky nepřijatelné postoje redukující dítě na obchodní artikl, z kterých je Jochová obviňuje. Ve své reakci se naopak postavili za pojetí manželství jako v první řadě láskyplného svazku dvou lidí a za otevřený a rovný přístup k různým podobám rodiny. Odkázali se přitom na mnohokrát potvrzená zjištění českých i zahraničních výzkumů, z nichž plynou závěry právě opačné, než ke kterým dospívá Jochová: stejnopohlavní páry, které si přejí uzavřít manželství a mít rodinu mají na obě tyto společenské instituce stabilizující vliv, jsou jejich upevněním, nikoli zpochybněním. A dětem, které vychovávají, jsou lesby a gayové stejně dobrými rodiči jako heterosexuální páry.

Na rozhovor také reagovali otevřeným dopisem sociální pracovníci a pracovnice, pracovníci a pracovnice v sociálních službách a i lidé z řad veřejnosti (PROUD z.s. k dopisu také připojil svůj podpis) a ředitel Života 90, Jaroslav Lorman.

Adéla Urbanová

FaLang translation system by Faboba