PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Nezávislý vládní výbor vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k přijetí zákonné ochrany LGBT+ pracujících. Jedná se zřejmě o reakci na snahy o zákaz sloužit v armádě pro transgender lidi, oklešťování práv transgender dětí a omezování financování HIV/AIDS preventivních programů.

Zapatillas de running Nike - Mujer

Po 30 letech aktivní homofobie opouští zimbabwský prezident Robert Mugabe, jehož vláda se kromě korupce a pozemkových reforem, vyznačovala také systematickým porušováním lidských práv, včetně práv LGBT komunity, prezidentské křeslo.

Boots

Předsedkyně Demokratické unionistické strany Arelene Fosterová trvá na svém odmítavém postoji k legalizaci homosexuálních sňatků, přestože chce, aby Severní Irsko zůstalo součástí Velké Británie i po brexitu. Chcete být naší součástí, vyjma práva homosexuálů na sňatek,“ reagoval na její slova labouristický poslanec Ged Killen.

Alle Artikel

Minulý víkend proběhl v indickém hlavním městě Dillí v pořadí již 10. ročník festivalu hrdosti sexuálních menšin nesoucí se v duchu nových nadějí na zlepšení postavení tamní LGBT+ komunity.

NIKE AIR MAX

Část australských odpůrců LGBT+ rovnoprávnosti se nehodlá vzdát bez boje a navzdory kladnému výsledku poštovního hlasování přesvědčuje zákonodárce k zamítnutí připravované novely manželského zákona.

Air Jordan 11 For Sale

PROUD na první Evropské lesbické konferenci ve Vídni, 5. - 8. října 2017


Před měsícem se konalo v evropském i světovém kontextu unikátní setkání. Zakladatelka a koordinátorka seniorského programu PROUDu, Jolana Novotná, na něm vystoupila v panelu o stárnutí.

nike sb zoom bruin premium se pink and blue hair

Čtyři roky po přijetí federálního zákona proti údajné homosexuální propagandě se v Rusku zdvojnásobila míra anti-gay kriminality, přičemž podle statistik Centre for Independent Social Research tvoří většinu z nich vraždy.

Nike

V České republice vyrůstá řada dětí v rodinách gayů, leseb a transgender rodičů, které vznikly po rozpadu původního rodičovského páru. V důsledku nedostatečné informovanosti a předsudků společnosti jsou tyto děti vystaveny zvýšenému riziku sociálního vyloučení. Studie Sešívané rodiny: nový život zevnitř i z venku potvrdila, že na děti gayů či leseb má negativní vliv homofobie společnosti nikoli sexuální orientace rodiče.

„Jde o vůbec první pokus nahlédnout v české republice do života dětí a mladistvých z rodin, kde je rodič gay, lesba či transgender osoba. Zkušenosti dětí a jejich rodičů jsou doplněny o informace z praxe, získané od pracovnic OSPOD,“ uvedla autorka studie Petra Kutálková.

Pro děti není, podle výsledků, v praxi problémem, že jeden či oba rodiče jsou gayové nebo lesby, ale homofobní klima v jejich okolí a převládající postoje ve společnosti. Děti jsou vůči těmto projevům o to zranitelnější, pokud se s nimi střetnou v době, kdy dochází k rozpadu původního rodičovského páru, nebo v pubertě. Studie také ukázala neinformovanost institucí i širší veřejnosti o specifikách těchto rodinných uspořádání. Veřejný prostor a instituce nejsou na rodiny gayů a leseb připraveny, což se ukazuje například špatná dostupnosti služeb pro děti a jejich rodinu v případě, že rodina prochází zátěžovým obdobím jako je rozvod či změna biologického pohlaví jednoho z rodičů. Jak ukázaly rozhovory s pracovnicemi  OSPOD, jedná se o situace, které se postupně stávají součástí jejich práce a proto se o informace z oblasti rodičovství gayů, leseb či transgender osob zajímají.

26918453480 3ec9c2c6ec z

„Jako dobrá praxe se proto ukazuje jak sdílení zkušeností mezi pracovnicemi OSPOD navzájem, ale i také další vzdělávání ze strany externích odborníků a odbornic,“ dodává Petra Kutálková.

Podle Magdaleny Skřivánková, autorky projektu, která se ve své praxi zabývá psychoterapií a rodinnými vztahy, je potřebné dále posilovat a vzdělávat sociální služby a psychologickou pomoc pro děti a rodiny s cílem zajistit jejich dostupnost a posilovat jejich odbornou erudici v této oblasti. 

„Je také potřeba podporovat specializované NNO, v oblasti legislativní je potřebné iniciovat ty změny, které zajišťují dětem rovná práva bez ohledu na to, v jaké rodině vyrůstají,“ dodala Magdalena Skřivánková. Je nutné pracovat se změnou obrazu rodiny ve veřejném prostoru, tak aby odpovídal rozličným podobám rodiny. „Rodina již totiž dávno neznamená jen matku, otce a jejich děti, kteří žijí společně“ upozornila Skřivánková.

Studie otevřela mnohé otázky a řadu témat, o kterých by měla široká veřejnost diskutovat a věnovat jim větší pozornost než doposud.

Studie ke stažení zde.

Sneakers

Australská vláda trvá na okamžitém přijetí zákona, který legalizuje stejnopohlavní sňatky, a to i za cenu toho, že parlament bude muset schůzovat bez přestávky.

Nike

LGBT senioři a seniorky stále představují skupinu, která je neviditelná. Zkušenosti a postoje starší generace LGBT lidí jsou málokdy slyšet a málokdy brány v potaz. V současné době realizujeme výzkum, který je zaměřen právě na zkušenost stárnutí LGBT lidí. Cílem projektu je získat informace o tom, jakým bariérám případně LGBT lidé v pozdějším věku čelí, jak prožívají své stárnutí a odchod do důchodu (či případně, jaké mají plány, co se týče života po odchodu do důchodu), jak vnímají fungování sociálních služeb pro seniorky a seniory a zdravotnického systému, jaké mají postoje k partnerství a jaké aspekty svého života považují za nejvýznamnější. Výzkum je realizován prostřednictvím osobních rozhovorů a je zcela anonymní, žádné identifikační údaje nejsou v rámci projektu využívány. Pro výzkum hledáme LGBT lidi starší padesáti let, kteří by byli ochotni se o svou zkušenost anonymně podělit a přispět tak k otevření tohoto tématu ve veřejném prostoru.

Air Force 1 Sage Low

FaLang translation system by Faboba