PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Členky a členové výkonné rady PROUDu: 

 

JUDr. Adéla Horáková

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.), rigorózní zkoušku (JUDr.) složila na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V PROUDu pracuje jako právní poradce v souvislosti s různými tématy od ochrany před diskriminací, rodičovství, přes vzdělávání až po přípravu smluv. Pokud se nevěnuje PROUDu nebo advokacii, sedí v kavárně nebo v parku a čte si, chodí po horách a městech, zajímá se o moderní urbanismus, nebo navštěvuje filmové festivaly.

Charlie, z. s. (zastupuje Petr Pávek)

Charlie je queer spolek Univerzity Karlovy, který byl založen roku 2010. Nabízí studujícím a akademickým pracovnicím a pracovníkům Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zároveň je součástí LGBT+ hnutí na celostátní úrovni, pořádá veřejné akce a účastní se besed na středních školách.

Mgr. Jiří Procházka (jednatel)

Vystudoval psychologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studoval gender a sexualitu na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Pracuje jako poradenský psycholog, manželský a rodinný poradce v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje (pracoviště Praha západ-východ). V Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky je předsedou oblasti Střední Čechy (2012) a členem Prezídia (2016). Od roku 2015 je členem Genderové expertní komory ČR. Díky svému aktivismu se propracoval na seznam extremistického neonacistického webu White Media. V sekci "Hnusáci a úchylové" je mu věnován medailonek s popiskou "homosexuálně-levičácký deviant, aktivista a feminista". Mezi jeho vášně patří jóga, kočky a kocouři.

Mgr. Zdeněk Sloboda (jednatel)

Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK v Praze a od té doby působí jako výzkumník a pedagog v akademické sféře (Sociologický ústav AV ČR, Katedra sociologie FF ZČU v Plzni, nebo Katedra genderových studií FHS UK). Od září 2012 se s ním můžete setkat na Katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci. Zabývá se sociologií sexuality a genderu, sociologií médií a mediální pedagogikou. Je také členem Výboru pro sexuální menšiny  Rady vlády pro lidská práva (od roku 2011) a organizačního výboru odborné konference Sexuality. Jako člen figuruje rovněž v radě odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Byl u založení PROUDu a v současné době je jeho jednatelem.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba