PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu byla první neziskovou organizací v České republice, která se rozhodla systematicky věnovat tématu LGBT stárnutí. Náš seniorský program má za sebou šest úspěšných let.

nike fashion

Dovolte nám jako malý dárek seniorům a seniorkám v LGBT+ komunitě přinést k Vánocům od „vnoučat“ toto shrnutí a doufáme, že i naději do roku 2019 a dalších.

Před rokem 2012

Neexistovala žádná studie podložená daty.

LGBT stárnutí byla věnována 1 ze 72 stran materiálu „Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR“, který vytvořila pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové v roce 2007 (Vydal Úřad vlády).

Po roce 2012

2013 – 2014  

Společná anketa PROUD a Společnosti pro queer paměť (SPQP) na téma LGBT+ senioři/ky a institucionální péče. Obeslána byla všechna zařízení rezidentní péče o seniory/ky v databázi MPSV. Ankety se zúčastnilo také 41 respondentů z LGBT+ komunit, z toho 27 respondentů ve věku 60+.

2015 

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (Česká ženská lobby 2015), kapitola o LGBT+, včetně stárnutí.

Kapitole se dostalo příznivé kritiky: „Osobně musím vyjádřit upřímné potěšení nad zařazením nové kapitoly, týkající se LGBT+. Pozornost vyvolává zejména naznačená problematika postavení LGBT seniorů a seniorek. Autorský tým upozorňuje, že komunita je v populaci obtížně vyhledatelná, což platí zejména o ženách.“

2016  

Studie  „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“ (historicky první vědecká studie o LGBT stárnutí v České republice, podpořeno Norskými fondy, realizovaly PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. a Mgr. Ivana Olecká z FF UP Olomouc).

2017 

Výzkumná zpráva LGBT senioři – neviditelná menšina, studie doplněná o reflexi výstupů a zahraniční zkušenosti z pera PhDr. Jaroslavy Hasmanové Marhánkové, Ph.D. z FF Západočeské univerzity v Plzni.

Stručná verze zprávy s praktickými doporučeními pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Pilotní semináře pro pracovníky sociálních a zdravotních služeb a místních samospráv (Brno, Ústí nad Labem).

Daty to nekončí

V souladu s doporučeními výzkumné zprávy probíhají další aktivity zaměřené na konkrétní cílové skupiny:

Odborná veřejnost

Konference ČR, Velká Británie, Rakousko, přednášky pro studenty vysokých škol, bakalářské a magisterské práce na téma LGBT stárnutí, zahrnutí LGBT seniorů/seniorek do dalších výzkumů a projektů autorek první výzkumné zprávy.

Například:

Naděžda Špatenková (https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5304-0)

Jaroslava Hasmanová Marhánková (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406518302846?dgcid=rss_sd_all)

Projekt "Partnerské vztahy v pozdějším věku" (financováno Grantovou agenturou ČR); součástí projektu je i případová studie zaměřující se na LGBT generaci 50+ a menší případová studie o vnímání sexuality a intimity v institucích péče o seniory/ky.

Média

Tématu se dostává pozornosti v odborných i mainstreamových médiích (např. DVTV, Vlasta, VITAL, Lidové noviny, Deník Referendum, Blesk, LUI).

LGBT komunita

Beseda podProudem, zájem ostatních LGBT neziskových organizací o téma stárnutí (LOGOS, SPQP, PRAGUE PRIDE, Queer Geography).

Téma stárnutí a truchlení se podařilo od roku 2016 otevřít také na festivalu Prague Pride (klíčový partner Život90) – vzpomínková slavnost s australskou průvodkyní umírajících Zenith Virago na přírodním hřbitově v Ďáblicích pro pozůstalé z LGBT+ komunity, beseda o LGBT stárnutí v Životě90, beseda o generaci leseb 70+ ve Švýcarsku se švýcarskou historičkou Corinne Rufli a Karin a Evou, dvěma protagonistkami knihy Corinne Rufli: https://www.praguepride.cz/en/news/240-corinne-rufli-it-s-the-time-to-collect-the-memories-of-older-lesbians-and-publicize-them.

Česky rozhovor nadjete v Prague Pride MAG léto/2018.

IMG 6364

zleva: Jana Kociánová (maršálka PP 2018), Jolana Novotná (zakladatelka a koordinátorka seniorského programu PROUD), Corinne Rufli (švýcarská historička), Karin a Eva (partnerky, protagonistky knihy Corinne Rufli o lesbách 70+). Foto: Jan Bartoš, VITAL.

Strategie a politiky stárnutí na místní i národní úrovni

„Seniorská“ výzkumná zpráva PROUD z.s. byla předložena MPSV a Radě vlády pro seniory. Díky tomu, že autorka tohoto článku působí jako poradkyně pro pozůstalé také v brněnské organizaci Klára pomáhá z.s., se téma LGBT seniorů/seniorek dostalo do Plánu stárnutí města Brna do roku 2030, otevřelo se v projektu Fondu dalšího vzdělávání věnovaném neformálním pečujícím a v Asociaci poradců pro pozůstalé.

S materiály PROUD o LGBT stárnutí pracuje ústavní soudkyně, JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

PROUD se jako partnerská organizace podílel na kulatých stolech organizovaných proseniorskou organizací Život 90 v Praze a Brně. Výstupy najdete zde.

Firmy

Seniorský program PROUD z.s. podpořily např. progresivní kosmetická firma LUSH a kadeřnictví Barberette a Střihačka Mo.

Jsme Fér

PROUD je členem koalice Jsme Fér prosazující manželství pro všechny. Novela zákona by řešila mimo jiné i vdovské a vdovecké důchody v gay a lesbických párech.

Snad i tento neúplný výčet ukazuje, že z jednotlivých pramínků se slévá proud -  a sílí. Ráda bych za PROUD i za sebe poděkovala všem spolupracujícím neziskovým organizacím, institucím, jednotlivcům. Za to, že se nebojí hledat prameny a vstupovat do neznámých vod. 

Klidné i vřelé Vánoce všem.

Jolana Novotná (seniorský program)

FaLang translation system by Faboba