PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

„Je potřeba zdůraznit, že specifika LGBT seniorů/rek jsou dána především společenským kontextem jejich života – tj. tím, že svůj život prožili ve společnosti, která určité formy vyjádření sexuality a genderu stigmatizuje. Specifika, o kterých budeme hovořit, tedy nevyplývají ze sexuální orientace jako takové, ale spíše z toho, jaké důsledky má přihlášení se k určitému vyjádření sexuality pro jedince v určité době v dané společnosti.“

(Předmluva: Neviditelná menšina – LGBT senioři/rky, Jaroslava Hasmanová Marhánková)

V českém prostředí, kromě této výzkumné zprávy, chybí relevantní studie, které by se zabývaly stárnutím mimo heterosexuální kontext. Výzkumná zpráva se zabývá klíčovými specifiky LGBT seniorů/rek, které je třeba brát v úvahu i ve vztahu k sociálním a zdravotním službám ve stáří a jejich koncipování. Řeší, jaký je vliv příslušnosti k minoritní skupině na zkušenost stárnutí a zjišťuje, jaké mají představy o vlastním stárnutí LGBT senioři/rky samotní. Zpráva podává také informace o přetrvávajících formálních znevýhodněních, jako je nemožnost čerpat vdovský/vdovecký důchod po úmrtí registrovaného partnera/ky.

Část věnovaná původnímu výzkumu obsahuje také autentické výpovědi participantů výzkumu – LGBT seniorů/ek, manažerů/ek zařízení pečujících o seniory/ky, expertů/ek na péči (nejen) o seniory/ky, profesionálních pečujících – a doporučení pro praxi.

Tiskovou zprávu vydává:

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD) - organizace zabývající se právy gayů, leseb, bisexuálních a trans osob v České republice

Kontakt na vedoucí seniorského programu PROUD:

Mgr. Jolana Novotná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

M.: 607 877 075

Kontakty na autorky výzkumné zprávy:

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. - socioložka, Katedra sociologie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - psycholožka a socioložka, odborná asistentka katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ivana Olecká – socioložka, interní doktorand Ústavu sociálního lékařství LF UP Olomouc

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

FaLang translation system by Faboba