PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
  • Logo ILGA Europe
  • Logo Open Society Foundations
  • Logo Velvyslanectví USA v Praze
  • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

logo bePROUD 2015

Také v letošním, již pátém ročníku Cen bePROUD bude uděleno pět cen. 

Cena bePROUD za počin roku (vítěz/vítězka bude odtajněn/na během slavnostního večera)

Ocenění určené pro událost, která v uplynulém roce přispěla ke zlepšení povědomí o LGBT lidech, pomohla dobrému jménu komunity, nebo zlepšila život LGBT lidem, a to bez ohledu na to, jestli je takový počin dílem jedince, skupiny nebo celé organizace. Může se jednat o veřejné vystoupení, coming-out, umělecké, literární nebo filmové dílo, happening, festival nebo třeba seminář, projekt nebo jednorázovou akci - cokoliv nového, co nějakým pozitivním způsobem ovlivnilo zkvalitnění života LGBT osob, příp. komunity. Podněty na vítězný počin nominovala sama veřejnost v online anketě na www.beproud.cz. Výkonná rada PROUDu pak z návrhů dne 14 .4 . 2016 vybrala pětici do užší nominace, a z ní následně i vítězný počin.

Nominace:

- Publikace Duhové rodiny ve stínu státu od Petry Kutálkové, ke stažení zde 

- Představení Divadla Letí Small Town Boy   

- Studentský krátkometrážní film Ondřeje Hudečka Furiant  

- Otevření Centra queer paměti SPQP 

- Poradna Sbarvouven.cz pro snadný coming out LGBT dospívajících 

Cena bePROUD za celoživotní přínos (vítěz/vítězka bude odtajněn/na během slavnostního večera)

Tuto cenu získávají ti, kteří svými postoji a činy dlouhodobě pomáhali či stále pomáhají zlepšit povědomí o LGBT lidech, nebo usilují o zlepšení jejich práv v naší zemi i v zahraničí. Takové osoby byly kvůli svým názorům často diskriminovány, avšak i přesto ve své činnosti pokračovaly. Laureáta či laureátku ceny vybere kolegium složené z nositelů a nositelek ceny, dále pak zřizovatel dřívější Ceny portálu Colour Planet a zástupci a zástupkyně PROUDu a SPQP

A jaké je složení kolegia pro letošní rok?
Nositelé Cen ColourPlanet a bePROUD za celoživotní přínos LGBTI komunitě:  Jiří Hromada, Ivo Procházka, Aleš Rumpel, Milda Šlehofer, František Bloudek, Pavel Kos, Dagmar Křížková, Olga Pechová. 
Zřizovatel bývalé Ceny portálu Colour Planet: Janis Sidovský.
Za SPQP: František Tymr, Daniel Stirský, Jan Seidl.
Za PROUD: Zdeněk Sloboda, Jiří Procházka, Petr Laně. 

Mediální cena bePROUD (vítěz/vítězka bude odtajněn/na během slavnostního večera)

Mediální ocenění pro osobu (či osoby), která v uplynulém roce pozitivně vyobrazila či ztvárnila LGBT osobu. Může se jednat o postavu v televizním seriálu, divadelní hře, celovečerním filmu nebo třeba dokumentu. Nominovaní jsou také autoři a autorky článků nebo rozhovorů a reportáží, aktivně se zajímají o toto téma a podporují práva LGBT osob. Vítěze nebo vítězku této ceny vyberou členové a členky výkonné rady PROUDu.

Duhová anticena protiPROUD (vítěz/vítězka bude odtajněn/na během slavnostního večera)

Cena, u které se neočekává, že by si ji výherce přišel převzít osobně. Jde o „ocenění“ za projevy nenávisti a homofobie, kterou mohou vyhrát firmy, organizace nebo jednotlivci, například autoři či autorky knih, písní, článků, filmů, veřejné osobnosti, kteří měli potřebu své negativní postoje sdílet s okolím či je nějak převést v činy. Nominace proběhly veřejně na www.beproud.cz. Každý rok doufáme, že nebude koho nominovat, ale obáváme se, že vhodných kandidátů či kandidátek bude zatím víc než dost. Držitele nebo držitelku této ceny vybere výkonná rada PROUDu.

Cena bePROUD zaměstnavatel roku  (vítěz/vítězka bude odtajněn/na během slavnostního večera)

Společnost, která si zaslouží titul Zaměstnavatel roku, je otevřená a tolerantní, nediskriminuje své zaměstnance a zaměstnankyně na základě jejich pohlaví, sexuální orientace či identity, a naopak jim vychází vstříc. Příkladem může být volno na péči o dítě partnera/partnerky v registrovaném partnerství, vstřícnost při změně pohlaví zaměstnance/zaměstnankyně, pohodový comig-out na pracovišti nebo další opatření vyjadřující přátelský postoj ze strany vedení firmy vůči zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci a identitu. Firmy, které se chtějí ucházet o toto ocenění, vyplní do 24. 4, dotazník, který anonymně vyhodnotí odborná komise jmenovaná výkonnou radou PROUDu. Odkaz na dotazník najdete zde.

FaLang translation system by Faboba